search
backpage.com > Sweden jobs > Sweden administrative/office

Posted: Tuesday, 20 September 2016, 5:44

Contact:0101242162

Description
Vill du vara med och utveckla morgondagens samhälle? Gillar du att leda stora och komplexa projekt? Då har du en framtid hos oss på Trafikverket i projekt Mälarbanan.

Projekt Mälarbanan är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt. Vi bygger ut järnväg mellan Tomteboda och Kallhäll i Stockholm. Två spår ska bli fyra och tre nya stationer ersätter tre gamla. I tätbebyggda Sundbyberg och Solna ska järnvägen delvis gå i en betongtunnel. Projektet är tekniskt komplext och byggs samtidigt som befintlig järnvägstrafik ska fungera som vanligt. När vi är klara blir det fler tågavgångar att välja på och fler kan lämna bilen hemma. Budgeten är 14 miljarder kronor.

Projekt Mälarbanan ingår i Verksamhetsområde Stora Projekt som ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Några av våra största projekt just nu är E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken samt Mälarbanan.

Samordnare BIM-specialist

Arbetsuppgifter
Som samordnande BIM-specialist hos oss på projekt Mälarbanan ansvarar du för att utveckla strategier och arbetssätt samt utbilda projektorganisationen i användandet av BIM. BIM- specialisten är länken mellan Trafikverkets ledningssystem och projektet inom BIM-området.

Som BIM- specialist arbetar du med processer för effektiv informationshantering av ny anläggning genom projektets alla skeden från projektering genom byggprocessen till förvaltning av anläggningen. I arbetet ingår bland annat samordning av objektkodning, definition av detaljnivåer för olika teknikområden och samgranskning av teknikmodeller.

Du upprättar och implementerar styrande och vägledande dokument inom BIM-området samt bistår och stödjer projektledningen vid upphandling med avseende på krav och förutsättningar. Du ansvarar även för den övergripande modellsamordningen samt vidareutveckling av arbetsmetodik i byggskedet.

BIM-specialisten medverkar i kravställande, styrning och uppföljning av leveransers anläggningsinnehåll, medverkar till effektiva arbetssätt och stödjer projekten inom alla teknikområden. BIM-specialisten medverkar även till förbättring av trafikverkets ledningssystem inom BIM genom t.ex. deltagande i kompetensnätverk, erfarenhetsmöten, workshops, seminarier mm

Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleexamen med teknisk inriktning och minst 3 års erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen eller annan utbildning och/eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har god vana av programvaror för projektering, byggande och förvaltning inom anläggningsbranschen. Du ska också ha erfarenhet av

anläggningsinformationsmodeller.

Vi vill att du har kunskaper inom digital projekthantering, visualisering, modellbaserad produktionsplanering eller databashantering. Du ska ha minst 3 års erfarenhet av arbete med BIM eller datasamordning inom byggprojekt. Erfarenhet av arbete med implementering av nya processer och framtagning av regelverk är meriterande.

Arbetsuppgifterna kräver att du har en mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, i både tal och skrift, samt förmåga att övertyga och påverka samt att du kan leda andra.

Som person är du självgående och flexibel. Du är strukturerad, analytisk och pedagogisk i ditt sätt. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Svenskt medborgarskap är ett villkor. Registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.

Vårt projektkontor finns i Solna Business Park i närheten av Sundbybergs station

Kontaktperson: Enhetschef Annelie Norlin tel: 010-124 21 62.

Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Om företaget
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.

• Location: Örebro

• Post ID: 3800404 sweden
sweden.backpage.com is an interactive computer service that enables access by multiple users and should not be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider. © 2017 backpage.com