search
backpage.com > Sweden adult entertainment > Sweden adult jobs

Posted: Wednesday, 21 September 2016, 12:45

Reply

Studie om att köpa njutning (Purchase of Pleasure)

Jag söker intervjupersoner för en studie om kunders (sexköpares) perspektiv i Sverige och Nederländerna.

Syftet med denna studie är att bättre kunna förstå och utforska sexarbetares kunders begär, motivationer, erfarenheter och förväntningar.

Denna studie kommer att äga rum i Nederländerna och Sverige, och kommer ta hänsyn till de olika politiska sfärerna samtidigt som tonvikt kommer läggas på rollen och betydelsen av sex i deltagarens liv, liksom meningen som knyts till sexuella möten (mot betalning). Oavsett om det skett en enda gång eller flertalet gånger.

Denna studie kommer att lyfta fram röster som sällan hörs i kunskapsproduktionen kring sexarbete.

Köpa njutning/Purchase of Pleasure är relevant på grund av 4 anledningar: för att lyfta fram betydelsen av kundens perspektiv, för att utmana prostitutionspolicy, för att frambringa en bättre förståelse av sexköp och för att ge ett viktigt bidrag till kunskapen om sexindustrin.

Om du skulle vilja delta, kontakta mig eller besök hemsidan:
www.purchaseofpleasure.com.

På grund av ämnets känslighet har jag blivit etikprövad av Lunds Universitet, och jag placerar stor vikt på samtliga deltagares anonymitet, liksom att jag kommer vara transparant om forskningen. Mer information om mig kan hittas på dessa sidor:
http://www.nasp.eu/people/students/s...an-mansom.html och http://www.genus.lu.se/merel-arianne-van-mansom

Om du skulle vilja delta men inte känner dig bekväm med att uttrycka dig i en intervju så har jag gjort en online-enkät:

https://www.surveymonkey.com/r/2VSF5XY

Hoppas att höra av er snart,
Merel
merel.vanmansom@unimni.it
ps. Jag skulle uppskatta om sexarbetare som läser och kommenterar på denna hemsida också skulle kunna re-tweeta mina inlägg på twitter: @purchase_of
eller @merel_arianne

Poster's age: 28

• Location: Stockholm

• Post ID: 3683891 sweden
sweden.backpage.com is an interactive computer service that enables access by multiple users and should not be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider. © 2017 backpage.com