search
backpage.com > Sweden jobs > Sweden education jobs

Posted: Tuesday, 20 September 2016, 7:27

Contact:0761290015

Description:
Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Norrmalms stadsdelsområde har ca 70 000 invånare. I stadsdelsområdet ingår förutom Norrmalm och Vasastan även den nya stadsdelen Hagastaden där bostäder, parkområden, handel, life science med världsledande forskning och avancerad vård växer fram. Norrmalms stadsdelsnämnd ansvarar för att äldreomsorg, förskola, socialtjänst, omsorg om personer med funktionsnedsättning, fritidsverksamhet och underhåll av parker utförs på allra bästa sätt åt Norrmalmsborna. Norrmalms stadsdelsförvaltning arbetar med ständiga förbättringar och målmedvetet med lean som ger verksamheten kundfokus, effektiva arbetsprocesser och delaktiga medarbetare. Vi vill uppmuntra både kvinnor och män att söka våra lediga tjänster.

På Odenplans förskolor utgår vi från förskolans läroplan och låter oss inspireras av Reggio Emilias barn- och kunskapssyn. Vi tänker att barn inte är på ett visst sätt utan att barn blir till i ständigt nya sammanhang i relation till andra barn, vuxna, miljöer och material.

Utmärkande för Odenplans förskolor är bl a vårt utforskande likabehandlingsarbete inom vilket vi bland annat utforskar barnkonventionens olika artiklar med hjälp av de hundra språken. Vi sätter stort värde till de kooperativa lärandet för både barn och pedagoger. För pedagogernas del innebär det enhetsreflektioner och ett nära stöd av våra pedagogiska ledare.

Vi söker en nyfiken och kompetent barnskötare som vi vara med och starta upp vår yngre-barnsavdelning Ugglan på Grönkullens förskola i januari 2017.

Den pedagogiska idén hos oss inom hela Odenplans förskolenhet bygger på ett utforskande arbetssätt genom vilket vi ger barnen möjlighet att undersöka och reflektera kring sin omvärld i samspel med andra barn och vuxna.

Med hjälp av verktygen observation, dokumentation och reflektion synliggör vi barns lärandeprocesser och tar ut riktning för nästa steg i det pedagogiska arbetet. Vi ser också den pedagogiska dokumentationen som en självklar del i vårt systematiska kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling.

Våra nuvarande utvecklingsområden handlar framförallt om ett normkreativt förhållningssätt och hållbar utveckling, vilket vi också kopplar till våra pedagogiska miljöer. Detta arbete kopplar till barnens pågående projektprocesser och vardagliga utforskande.

Grönkullens förskola ligger i ett bostadshus nära Odenplan med tillgång till en stor och grön gård. Där har vi kompetenta arbetslag som arbetar med barnen indelade i yngre- och äldrebarns-grupper.

Tillsammans med övriga kommunala förskolor på Norrmalm erbjuder vi bl.a. gemensamma kompetensutvecklingsinsatser och deltagande i Reggio Emilia-inspirerade nätverk.


1 plats(er). Heltid för arbete på 1-3årsavdelning.

ARBETSUPPGIFTER
Att tillsammans med övriga pedagoger på avdelningen arbeta utifrån våra styrdokument för att ge barngruppen och de enskilda barnen en utvecklande, värdegrundad glädjefylld verksamhet.

KVALIFIKATIONER
Vi värdesätter en pedagogisk kompetens med fokus på projektprocesser, pedagogisk dokumentation, en god värdegrund och en förmåga att knyta teori till praktik och praktik till teori.
Vi söker dig som har ett stort engagemang, som är utvecklingsinriktad och som brinner för arbete med våra allra yngsta medborgare.

Du arbetar både med öppningstid, mellantid och stängningstid på ditt schema.
Friskvård, arbetskläder, fria pedagogiska måltider.

Löneform: Månadslön. Kollektivavtal finns.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Erfarenhet krävs.

Varaktighet:, tillträde: Tillträde 5 januari 2017 eller efter ök.
Arbetstid: Schema.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

ANSÖKAN

Ansök senast: 2016-10-16
Referensnummer: A45885

• Location: Stockholm

• Post ID: 3800418 sweden
sweden.backpage.com is an interactive computer service that enables access by multiple users and should not be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider. © 2017 backpage.com