search
backpage.com > Sweden jobs > Sweden sales & marketing

Posted: Thursday, 29 September 2016, 11:20

Kontakta 0101235051
Beskrivning:
Om jobbet
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Vill du jobba med kommunikation som gör skillnad? Det vi på Trafikverket gör, har betydelse för människor och företag - varje dag och varje minut. Vi är samhällsutvecklare som ska utveckla och förvalta smart infrastruktur. Det ställer krav på en aktiv, öppen, tydlig och lyhörd kommunikation, både externt och internt. Hos oss på Kommunikation ställs du hela tiden inför nya utmaningar och verksamheten inrymmer hela kommunikationsprocessen, från operativa till strategiska frågor.

Den 1 oktober 2016 lanserade Trafikverket en ny kommunikationsorganisation som är samlad i en central funktion. Den är organiserad utifrån våra målgrupper och vårt uppdrag är att bygga förtroende för Trafikverket genom att:
skapa intresse och förståelse för Trafikverket genom att hålla samman den externa kommunikationen
bidra till att nå verksamhetsmålen och sätta rätt förväntningar
bygga stolthet hos medarbetarna för Trafikverket som samhällsutvecklare.
Lanseringen av vår nya organisation gör att vi just nu söker många nya talanger.

Avdelningen Styra och utveckla ansvarar för den övergripande styrningen genom planering, genomförande och utvärdering av mål och aktiviteter för funktionens verksamhet. Detta omfattar varumärkesstrategins olika delar, övergripande kommunikationsplanering, strategisk kriskommunikation, sammanhållen kompetensutvecklingsplan, utveckling av styrande dokument och gemensamma arbetssätt inom kommunikation, kommunikationssystemet och avtal inom kommunikationsområdet.

Kommunikationsstrateg, vikariat

Arbetsuppgifter
Vill du vara med och fortsätta bygga vår nya kommunikationsorganisation och öka förtroendet för oss på Trafikverket? Vi söker nu en Kommunikationsstrateg från 1 december 2016 till 31 december 2017, med möjlighet till förlängning.

Som kommunikationsstrateg utvecklar du styrande dokument, strategier, metoder och verktyg för hela Trafikverket inom utpekat ansvarsområde. Du stödjer funktionens avdelningar i utformningen av arbetssätt.

Som kommunikationsstrateg analyserar och identifierar du behov av utveckling inom specifika områden, genomförande och uppföljning av dessa. Du identifierar behovet av hur kommunikation till våra målgrupper ska utvärderas och analyserar undersökningarnas resultat. I tjänsten ingår också att kartlägga och säkerställa kompetensutveckling inom kommunikationsområdet. I arbetsuppgifterna ingår både in- och omvärldsbevakning.

Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning om minst 180 hp inom medie- och kommunikationsvetenskap, eller annan utbildning som vi anser likvärdig. Du har minst 5 års erfarenhet av kvalificerat strategiskt kommunikationsarbete.

Det är meriterande med erfarenhet av att driva och utveckla övergripande principer inom strategisk kommunikation.

Du har också goda kunskaper inom Officepaketet, och är en duktig skribent med god språkbehandling på svenska.

För att nå framgång i rollen som kommunikationsstrateg behöver du ha förmåga:
till helhetssyn och ett utifrån och in-perspektiv
att omsätta omvärldskrav och interna behov till styrande principer och funktionella arbetssätt
att vara en god pedagog
att skapa goda relationer och samarbeten
att analysera, påverka och driva kommunikationsfrågor
till gott omdöme i etiska och moraliska frågeställningar
Intervjuer kommer att ske under vecka 44-48.

Urvalstester kan förekomma.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2016-10-27

• Location: Stockholm

• Post ID: 3820922 sweden
sweden.backpage.com is an interactive computer service that enables access by multiple users and should not be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider. © 2017 backpage.com